50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


07/04/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.na velikonoce 复 活 节 
2.já také ne 也 不 
3.Prosím, zopakujte to. 复 。 
4.nemít chuť 有 兴 致 
5.na schodech在 楼 上 
6.Mám svetr.我有一件 衣。 
7.zapnout světlo / rozsvítit  
8.Chcete to s rýží?您的菜要加 饭吗? 
9.Není tomu tak? / Není-liž pravda? 吗 ? 
10.bolí mne / mrzí mne这 使 我 很 心  
11.za čtrnáct dní在 十 四 天  
12.prosit o prominutí请 求 恕 
13.Pořád mě bolí v zádech.我后背总 。 
14.Prosím, mluvte pomalu.请 慢 慢 。 
15.v pět hodin odpoledne 五 点