50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/11/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.odnést dopis na poštu到 邮 寄 一 封 信 
2.Jede ve člunu.他开小艇 。 
3.na hladině vody在 水  
4.Dají se tady půjčit lyže?这里能租到滑雪用 吗? 
5.za hodinu 时 以 后 
6.To je ale vedro!好热的天
7.zastavit na červenou 红 灯 时 停 车 
8.38 [třicet osm]38 [三十
9.Dám Vám injekci.我给您打 针。 
10.Nemám drobné.我没有零 。 
11.sklenička na víno一 个 酒  
12.Kde si mohu zatelefonovat?我在哪里能打电话? 我能在哪里 电话? 
13.Vzbuďte / Probuďte mě v ... , prosím.请 在 ... 叫 醒 我 
14.jako obvykle象 往 常 一 样 / 一 如 既  
15.Chtěl / chtěla bych si otevřít účet.我想 一个账户。