50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/23/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Co je Vaše mateřština? 母语是什么? 
2.Udělejte si pohodlí! 您自便! 
3.celkem hodně 当 多 
4.Je tam pohovka a křeslo.那里是沙发 扶手椅。 
5.Zavolejte policii!您叫警察
6.trochu peněz 些 钱 
7.Sedmý měsíc je červenec.第七个月份 七月 
8.Chtěl bych dvě volská oka. 想 要 两 个 荷 包 蛋 。 
9.Zítra bohužel nemohu.很抱 , 我明天不行。 
10.To dítě má rádo mléko.这个婴儿 欢喝牛奶。 
11.Lze si rezervovat vstupenky?能预定 影票吗? 
12.Máš rád vepřové maso?你喜欢吃 肉吗? 
13.Nemá čas.他没有 间。 
14.tři metry silný / tlustý 米 厚 
15.Kolik stojí lístek / jízdenka?一张车 多少钱?