50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/22/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Vaše doklady, prosím.请出 您的证件! 
2.Ten film byl zajímavý.电影 有趣 / 有意思。 
3.Chtěl / chtěla bych jízdenku do Madridu. 要一张到马德里的票。 
4.Zítra je pondělí.明天是星期 。 
5.Stůl pro ... osob, prosím.请 要 张 ... 个 人 的 子 。 
6.(za)volat policii 警 察 
7.pokoje k pronajmutí / na pronájem有 房 屋 出  
8.na začátku在 开  
9.8 [osm]8 [
10.včera večer昨 天 晚  
11.být unavený 倦 
12.Nech mě na pokoji!别 吵 我 / 静 和 好 吧 ! 
13.Nezajedeme do hor?我们要去山里
14.Mám rád / ráda kukuřici.我喜欢 玉米。 
15.sedm, osm, devět , 八, 九