50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/29/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.celé město  
2.Tamten park se mi líbí. 喜欢那个公园。 
3.musí se pracovat / dělat 必 须 工 作 
4.Kde je možné koupit známky?在哪里可 买到邮票? 
5.Chci koupit nějakou knihu.我想买一本 。 
6.dnes odpoledne 天 下 午 
7.ptám se sám sebe, proč / pokládám si otázku, proč我 扪 自 问 为 什 么 
8.čtvrt roku 个 季 度 
9.Jdeme do obchodního domu?我们 百货商店吗? 
10.Ukážu vám to.我跳给 看。 
11.je mi teplo / horko 得 好 热 
12.Chtěl bych raději něco levnějšího.我 想 便 宜 些 的 。 
13.Vidíš tu vesnici?你看 那里的村庄了吗? 
14.Správně! / To souhlasí!对 ! / 错 ! 
15.Stala se nehoda.发生了一起 通事故。