50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


06/26/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.bez jediné pochyby / bez pochyb 疑 
2.13 [třináct]13 [十
3.Kdy končí ta prohlídka?导游什么时 结束? 
4.31 [třicet jedna]31 [三 一] 
5.Kde je záchod / toaleta? 所 / 洗 手 间 在 哪 里 ? 
6.Hledáme lékárnu.我们找一家药 。 
7.dopředu朝 前  
8.Potřebuji dvoulůžkový pokoj.我需要一个 人间。 
9.čistit / uklízet打 扫 卫  
10.Je to úplně nový film. 是一部新电影。 
11.pravděpodobně dnes nepřijde他 今 天 多 半 不 来 
12.12 [dvanáct]12 [十
13.Pneumatiky jsou černé.车胎是黑 的。 
14.Dole je sklep.下面 地下室。 
15.To je ošklivé. 觉得这很丑。