50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


07/30/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Co pro Vás mohu udělat?我能为您 什么吗? 
2.Chci do optiky. 要去眼镜店。 
3.Rozumím! 白 了 ! 
4.Kde je koupelna? 池 ( 浴 室 ) 在 哪 里 ? 
5.Přineste mi prosím jídelní lístek.我要 一下菜单。 
6.Co si přejete?您 想 要 么 ? 
7.to je od tebe hezké 谢 你 的 好 意 
8.Je v tom vlaku spací vůz?火车上有卧铺
9.poslouchat rádio听 收 音  
10.Je úterý, 17. dubna.今 天 是 星 期 二 , 四 月 七 日 。 
11.Chtěl bych plnou penzi.我 想 膳 食 的 住 宿 。 
12.to je dobrý nápad这 是 好 主 意 
13.ode dneška / od dnešního dne 今 天 起 
14.To je úplně jednoduché. 很简单。 
15.nemnoho