50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Begynder:


10/07/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til testen:

0/15

Klik på et ord.
1.hele byen la città  
2.Den park der kan jeg godt lide.Questo parco qui piace.  
3.man må / skal arbejde lavorare  
4.Hvor kan man købe frimærker?Dove si possono comprare francobolli?  
5.Jeg vil købe en bog. comprare un libro.  
6.i eftermiddag dopopranzo / nel pomeriggio  
7.jeg spørger mig selv, hvorformi domando  
8.et kvartaltre mesi / trimestre  
9.Skal vi tage ind i et stormagasin?Andiamo un centro commerciale?  
10.Lad mig vise dig det. faccio vedere / insegno io.  
11.jeg har det varmtho caldo / caldo  
12.Jeg vil gerne have noget billigere.Vorrei di meno costoso.  
13.Kan du se landsbyen der?Vedi villaggio lì?  
14.Rigtig ! / Det stemmer!Giusto! / !  
15.Der er sket et uheld.C’è stato un .