50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Begynder:


01/28/2023
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til testen:

0/15

Klik på et ord.
1.Kan man bestille et hotelværelse her?ここでホテ の予約は出来ますか? 
2.Jeg har en tallerken.お皿があ ます。 
3.kvinden 性 
4.Stå stille. な。 
5.Jeg vil gerne have en returbillet til København.コペンハーゲンまで帰りの切符を 願いします。 
6.Jeg drikker danskvand.私はミネラルウォーターを飲み す。 
7.Kom herned! におりろ。 
8.Generer det dig, hvis jeg ryger?タバコを吸っても まいませんか? 
9.en kop kaffe 杯のコーヒー 
10.Det kan ikke komme på tale! / Det kan der ikke være tale om!これは 題外だ。 
11.Jeg læser et brev.私は手紙 読みます。 
12.Vær så venlig og svar. えなさい。 
13.komme for tidlig早く着 すぎる 
14.stadig større ます大きくなる 
15.Hvordan var skuespillerne?俳優はど でしたか?