50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Begynder:


11/26/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Gå til testen:

0/15

Klik på et ord.
1.tage sin medicinå medisinen sin  
2.Du lærer spansk.Du spansk  
3.Har du et håndklæde?Har du eit ?  
4.I dag har vi tid.I dag vi tid.  
5.Er du tit her?Er du ofte her?  
6.det er meget venligt af Dem / digdet snilt av deg  
7.Nej, absolut ikke.Nei då, slett ikkje.  
8.Brusebadet virker ikke. verkar ikkje.  
9.jeg skulle lige til at gåeg skulle akkurat å gå  
10.Er den her plads fri? det ledig her?  
11.Hvor mange gange? mange gonger?  
12.det er min turdet er tur  
13.Hvor er omklædningsrummet?Kor er ?  
14.juli, august, september,Juli, , september,  
15.han gik ind i værelset kjem inn i rommet