50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Βασικό:


02/03/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Πηγαίνετε στο τεστ:

0/15

Κάνετε κλικ σε μία λέξη!
1.Εμείς είμαστε εδώ.Ние тук.  
2.από πάνω горе  
3.Είμαι ήδη ένα χρόνο άνεργος.Вече една съм безработен.  
4.σπουδάζει στο Βερολίνοтой в Берлин  
5.Αυτός μιλάει αγγλικά.Той английски.  
6.Τι έχει η τηλεόραση; има по телевизията?  
7.Πού είναι οι ρινόκεροι;Къде носорозите?  
8.Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το θέατρο;Има ли още билети за ?  
9.Είστε από την Ασία;От Азия сте?  
10.πουλάω με κέρδοςпродавам печалба  
11.νωρίς το πρωϊрано сутринта / сутрин  
12.πάρα πολλά άτομα хора  
13.Τι παίζει απόψε στο σινεμά;Какъв филм дават тази в киното?  
14.μπορείвъзможно  
15.Πότε φτάνει το τρένο στο Άμστερνταμ; пристига влакът в Амстердам?