50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Βασικό:


07/01/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Πηγαίνετε στο τεστ:

0/15

Κάνετε κλικ σε μία λέξη!
1.το Πάσχα / για το Πάσχαза  
2.ούτε κι εγώ също не  
3.Επαναλάβετε, παρακαλώ. , повторете.  
4.δεν έχω όρεξηнямам  
5.στη σκάλαна  
6.Έχω ένα πουλόβερ. имам пуловер.  
7.ανάβω φώς осветлението / светвам / запалвам лампата  
8.Θα το θέλατε με ρύζι;Желаете това с ориз?  
9.Έτσι δεν είναι; ?  
10.μου πονάειболи  
11.σε δεκατέσσερεις μέρες четиринадесет дни  
12.ζητώ συγνώμηмоля извинение  
13.Πονάει συνέχεια η πλάτη μου. ме боли гърбът.  
14.Μιλήστε αργά, παρακαλώ.Моля, говорете .  
15.στις 5 το απόγευμαв пет часа