50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Βασικό:


09/27/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Πηγαίνετε στο τεστ:

0/15

Κάνετε κλικ σε μία λέξη!
1.Μπορεί κανείς να νοικιάσει εξοπλισμό κατάδυσης;Може ли се наеме екипировка за гмуркане?  
2.Το Λονδίνο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. се намира във Великобритания.  
3.Πρώτα το κεφάλι.Първо .  
4.Εσείς μαθαίνετε ιταλικά. учите италиански.  
5.Θέλετε τίποτα άλλο; / Επιθυμείτε κάτι ακόμα;Желаете още нещо?  
6.Θα το θέλατε με πατάτες;Желаете ли това с ?  
7.Έχετε εφεδρικό μπιτόνι για βενζίνη;Имате ли туба?  
8.δεν θέλει να ακούσειтой не иска да  
9.ο σωστός δρόμος γιαправилният за  
10.καθαρίζω τα παπούτσιαпочиствам обувките  
11.Μπορείτε απλά να με ακολουθήσετε με το αυτοκίνητο ως εκεί. и да карате след мен.  
12.κολλητά στο / πολύ κοντά στοсъвсем до  
13.Απλά συνεχίστε μέχρι το τέρμα.Пътувайте до последната спирка.  
14.Πότε φεύγει το επόμενο τρένο για Παρίσι; тръгва следващият влак за Париж?  
15.Μου αρέσουν οι ντομάτες. обичам домати.