50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Βασικό:


01/27/2023
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Πηγαίνετε στο τεστ:

0/15

Κάνετε κλικ σε μία λέξη!
1.χωρίς αμφιβολίαбез никакво съмнение /  
2.13 [δεκατρία]13 [ ]  
3.Πότε τελειώνει η ξενάγηση;Кога свършва туристическата ?  
4.31 [τριάντα ένα]31 [трийсет едно]  
5.Πού είναι η τουαλέτα;Къде тоалетната?  
6.Ψάχνουμε για φαρμακείο. търсим аптека.  
7.προς τα μπροστά  
8.Χρειάζομαι ένα δίκλινο δωμάτιο.Трябва ми двойна .  
9.καθαρίζω  
10.Η ταινία μόλις βγήκε στις αίθουσες. е съвсем нов.  
11.μπορεί να μη έρθει απόψεвероятно днес няма да дойде  
12.12 [δώδεκα]12 [ ]  
13.Τα λάστιχα είναι μαύρα.Автомобилните са черни.  
14.Κάτω είναι το υπόγειο.Долу е .  
15.(Αυτό) Το βρίσκω απαίσιο.Спoред мен е грозно.