50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


11/27/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.How do you like it here?Jak se u nás líbí?  
2.Open this package. tento balík.  
3.This is my guitar.To je kytara.  
4.to have a bath se / dát si koupel  
5.He speaks several languages.Ovládá řečí. / Mluví několika jazyky.  
6.in the market trhu  
7.at nightv  
8.Is the train delayed? vlak zpoždění?  
9.It is cold. chladno.  
10.I want to withdraw money from my account.Chtěl / chtěla bych si svého účtu vybrat peníze.  
11.to have a temperaturemít horečku /  
12.to play ballhrát s míčem  
13.to have guests / visitors návštěvu / hosty  
14.Do you take the ski lift to the top?Jedete nahoru ?  
15.he''ll be here any momentpřijde každým