50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


02/07/2023
36
0
0:00 sec
Yes
Test 36      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.We need pizza and spaghetti.Potřebujeme pizzu a .  
2.to pay one''s debtsplatit své  
3.one eveningjednoho / jednou večer  
4.Is the restaurant open? ta restaurace otevřeno? / Mají otevřeno?  
5.Can one rent a deck chair here?Půjčují se lehátka?  
6.I don''t like olives. rád olivy.  
7.he needs moneypotřebuje  
8.Where are the bears?Kde medvědi?  
9.to have a hair-cutnechat ostříhat vlasy  
10.I would like to surf.Chtěl / chtěla bych rád / surfovat.  
11.at a distance ofve vzdálenosti  
12.15 [fifteen]15 [ ]  
13.I have the appointment at ten o''clock.Jsem / objednaná na deset hodin.  
14.Where is the washing machine?Kde pračka?  
15.Shall we go to the beach?Nepojedeme pláž?