50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


02/05/2023
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.at Easter velikonoce  
2.neither do I ne  
3.Please repeat.Prosím, zopakujte .  
4.to not feel like chuť  
5.on the staircasena  
6.I have a sweater. svetr.  
7.to switch the light on světlo / rozsvítit  
8.Would you like that with rice? to s rýží?  
9.Isn''t it?Není tomu tak? / Není-liž ?  
10.it hurts me mne / mrzí mne  
11.in a fortnight / in two weeks (am.)za dní  
12.to beg pardonprosit o  
13.I always have back pain. mě bolí v zádech.  
14.Please speak slowly. , mluvte pomalu.  
15.at 5 in the eveningv hodin odpoledne