50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


09/26/2021
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.I want to buy fruit and vegetables.Eg kjøpe frukt og grønsaker.  
2.When is the last train?Når går siste ?  
3.Please take my luggage / baggage. du ta bagasjen min?  
4.Which bus goes to the city centre / center (am.)?Kva buss går til sentrum?  
5.something good godt  
6.a serious accidentei alvorleg  
7.all week longheile veka  
8.to drink out of a glasså drikke av eit  
9.the thirdden / det  
10.I would like a guide who speaks Italian.Eg vil få ein omvisar som snakkar italiensk.  
11.up and down og ned  
12.in the afternoonom ettermiddagen  
13.We''re looking for a sports shop.Vi leitar etter ein .  
14.Those are the school children.Det er .  
15.I am not hungryeg ikkje svolten