50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


12/09/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.to take one''s medicineå medisinen sin  
2.You learn Spanish.Du spansk  
3.Do you have a towel?Har du eit ?  
4.We have time today.I dag vi tid.  
5.Do you come here often?Er du ofte her?  
6.that is very kind of youdet snilt av deg  
7.No, absolutely not.Nei då, slett ikkje.  
8.The shower isn''t working. verkar ikkje.  
9.I was just about to leaveeg skulle akkurat å gå  
10.Is this seat taken? det ledig her?  
11.How often? mange gonger?  
12.it''s my turndet er tur  
13.Where is the changing room?Kor er ?  
14.July, August, September,Juli, , september,  
15.he enters the room kjem inn i rommet