50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


12/08/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Can one reserve a room here? eg tinge hotellrom her?  
2.I have a plate.Eg ein tallerk.  
3.the woman  
4.Don''t move.Ikkje rør .  
5.I''d like a return ticket to Copenhagen.Eg vil kjøpe returbillett til Kjøbenhavn.  
6.I drink mineral water.Eg drikk .  
7.Come down!Kom hit!  
8.Does it disturb you if I smoke? det deg om eg røykjer?  
9.a cup of coffee kopp kaffi  
10.That''s out of the question!Det kjem på tale!  
11.I read a letter.Eg les eit .  
12.Please reply.Svar, du snill.  
13.to be too earlyå for tidleg  
14.bigger and bigger og større  
15.How were the actors? var skodespelarane?