50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


01/29/2022
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.What can I do for you? kan eg hjelpe deg med?  
2.I want to go to the optician.Eg til optikaren.  
3.I see! forstår!  
4.Where is the bathroom? er badet?  
5.I would like the menu, please.Kan få menyen?  
6.What do you want?Kva vil ?  
7.that''s nice of youdet er av deg  
8.Does the train have sleepers?Er sovevogn på toget?  
9.to listen to the radio høyre på radio  
10.It''s Tuesday, the 17th of April.Det er tysdag den 17.  
11.I would like full board.Eg vil ha fullpensjon.  
12.that''s a good ideadet er ein ide  
13.from this dayfrå i dag  
14.It''s very easy.Det veldig lett.  
15.not muchikkje