50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


08/16/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.at Easter påske  
2.neither do Iikke jeg  
3.Please repeat.Vær så snill å det.  
4.to not feel likeå ikke lyst  
5.on the staircase  
6.I have a sweater.Jeg har genser.  
7.to switch the light onå slå på  
8.Would you like that with rice? du ha ris til?  
9.Isn''t it? sant?  
10.it hurts medet gjør  
11.in a fortnight / in two weeks (am.)om dager  
12.to beg pardon be om tilgivelse  
13.I always have back pain. har alltid vondt i ryggen.  
14.Please speak slowly.Kan du være så snill å langsomt?  
15.at 5 in the eveningKlokken på ettermiddagen