50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


02/04/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.to go homeiść do  
2.How tall he is!Jaki on jest !  
3.the firstpierwszy, pierwsza,  
4.Fine, I''ll take the room.Dobrze, wezmę pokój.  
5.You have to pack our suitcase!Musisz spakować walizkę!  
6.A good film is playing today.Dzisiaj grają film.  
7.When were you born? się Pan urodził?  
8.we are on page 5jesteśmy na 5  
9.backwardsdo  
10.I need a towing service.Potrzebna jest pomoc drogowa.  
11.Do you also like to eat peppers?Lubisz też ?  
12.What does it cost to go to the airport?Ile kosztuje kurs lotnisko?  
13.somebody / anybody  
14.to read the paper gazetę  
15.The fifth day is Friday.Piąty to piątek.