50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


08/14/2022
36
0
0:00 sec
Yes
Test 36      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.We need pizza and spaghetti.Potrzebujemy pizzę i .  
2.to pay one''s debtsspłacać swoje  
3.one eveningpewnego  
4.Is the restaurant open?Czy ta restauracja otwarta?  
5.Can one rent a deck chair here?Czy tutaj wypożyczyć leżak?  
6.I don''t like olives.Nie oliwek.  
7.he needs money potrzebuje pieniędzy  
8.Where are the bears? są niedźwiedzie?  
9.to have a hair-cutobciąć włosy  
10.I would like to surf.Chciałbym / posurfować.  
11.at a distance ofw  
12.15 [fifteen]15 [ ]  
13.I have the appointment at ten o''clock.Mam o (godzinie) dziesiątej.  
14.Where is the washing machine?Gdzie jest ?  
15.Shall we go to the beach?Pojedziemy plażę?