50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


12/08/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Can one rent diving equipment?Czy wypożyczyć sprzęt do nurkowania?  
2.London is in Great Britain.Londyn leży w Brytanii.  
3.First the head. głowę.  
4.You all learn Italian.Wy się włoskiego.  
5.Would you like anything else?Życzy Pan sobie czegoś? / Ma Pan jeszcze jakieś życzenie?  
6.Would you like that with potatoes?Chciałby pan / Chciałaby pani do ziemniaki?  
7.Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)?Ma pan / pani kanister benzynę?  
8.he won''t listenon nie słuchać  
9.the right way towłaściwa  
10.to polish one''s shoes buty  
11.You can also follow me with your car. pan / pani pojechać po prostu za mną.  
12.close totuż obok / w pobliżu  
13.Simply get out at the last stop.Proszę jechać po do ostatniej stacji.  
14.When is the next train to Paris?Kiedy następny pociąg do Paryża?  
15.I like to eat tomatoes. pomidory.