50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


12/06/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.I want to wash my hands. umyć ręce.  
2.at the age of fiftyw wieku pięćdziesięciu  
3.What a piece / stroke of good luck!Co szczęście!  
4.I learn English.(Ja) Uczę się .  
5.I have a camera. aparat fotograficzny.  
6.I drink tea. herbatę.  
7.I''d like a tea.Poproszę .  
8.I have a kiwi and a melon.Mam kiwi i .  
9.Where is the tourist information office? jest informacja turystyczna?  
10.We''re looking for a butcher shop.Szukamy mięsnego.  
11.to pay a visit to someoneskładać komuś  
12.I am currently reading this book. czytam tę książkę.  
13.Go to the harbour / harbor (am.).Proszę pójść do . / Niech pan / pani idzie do portu.  
14.62 [sixty-two]62 [ dwa]  
15.The eighth month is August.Ósmy miesiąc sierpień.