50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


10/04/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Your papers, please. , proszę.  
2.The film was interesting.Ten film interesujący.  
3.I''d like a ticket to Madrid.Poproszę bilet Madrytu.  
4.Tomorrow is Monday.Jutro poniedziałek.  
5.A table for ..., please.Proszę stół dla ... osób / ... osoby.  
6.to call for the policewezwać  
7.rooms to let / rooms for rent (am.)Pokój do  
8.at the beginningna  
9.8 [eight]8 [ ]  
10.last nightwczoraj  
11.to be tired zmęczonym  
12.Leave me alone!Zostaw w spokoju!  
13.Shall we go to the mountains? w góry?  
14.I like to eat (sweet) corn. kukurydzę.  
15.seven, eight, nine , osiem, dziewięć