50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


01/31/2023
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Can one reserve a room here?Czy można tu hotel?  
2.I have a plate.Mam .  
3.the woman  
4.Don''t move.Proszę się nie .  
5.I''d like a return ticket to Copenhagen.Poproszę bilet tam i z powrotem Kopenhagi.  
6.I drink mineral water. wodę mineralną.  
7.Come down! na dół!  
8.Does it disturb you if I smoke?Przeszkadza panu / , że palę?  
9.a cup of coffeefiliżanka  
10.That''s out of the question!To wchodzi w rachubę!  
11.I read a letter.(Ja) list.  
12.Please reply.Proszę .  
13.to be too earlyprzychodzić za  
14.bigger and bigger większy  
15.How were the actors?Jacy aktorzy?