50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


01/31/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.to go home domů  
2.How tall he is! je veliký! / Jak je vysoký!  
3.the first  
4.Fine, I’ll take the room.Dobře, chci ten .  
5.You have to pack our suitcase!Musíš nám kufr!  
6.A good film is playing today.Dnes se hraje film.  
7.When were you born?Kdy jste narodil?  
8.we are on page 5jsme straně 5  
9.backwards  
10.I need a towing service. odtahovou službu.  
11.Do you also like to eat peppers?Máš také / ráda papriku?  
12.What does it cost to go to the airport? to stojí na letiště?  
13.somebody / anybody / kdokoli  
14.to read the paperčíst  
15.The fifth day is Friday.Pátý je pátek.