50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


07/30/2021
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Turn on the radio!Zapni !  
2.I would like a room with a bathroom. pokoj s koupelnou.  
3.I need pens and markers.Potřebuji a zvýrazňovače.  
4.Can I have some lemon, please?Můžete mi přinést trochu ?  
5.Please get / call me a taxi.Zavolejte mi, prosím, !  
6.It is sunny.Je .  
7.It is hot today.Dnes je .  
8.Stay in bed for 3 days. tři dny ležet (v posteli).  
9.How do you do? / How are you?Jak se Vám daří? / se máte?  
10.on the wrong sidena špatné  
11.I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables.Chci do supermarketu koupit si ovoce a .  
12.something elseněco  
13.See me tomorrow!Přijďte ke mně!  
14.I’d like some mixed vegetables. / chtěla bych zeleninovou mísu.  
15.The heating isn't working properly. nefunguje.