50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


01/30/2023
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.How do you like it here?Hoe bevalt het u bij ?  
2.Open this package. u dit pakket.  
3.This is my guitar.Dit is gitaar.  
4.to have a batheen nemen  
5.He speaks several languages. spreekt meerdere talen.  
6.in the marketop de  
7.at night' nachts  
8.Is the train delayed?Heeft de trein ?  
9.It is cold.Het is .  
10.I want to withdraw money from my account.Ik graag geld van mijn rekening afhalen.  
11.to have a temperature hebben  
12.to play ballmet de spelen  
13.to have guests / visitorsbezoek / hebben  
14.Do you take the ski lift to the top?Gaat u met skilift naar boven?  
15.he'll be here any momenthij kan elk moment hier / hij kan elk ogenblik hier zijn