50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


12/01/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.You will have to wait.U moet wachten. / U zult moeten wachten.  
2.once morenogmaals / nog keer  
3.There are too many unemployed people in this country. zijn te vele werklozen in dit land.  
4.Drive me to this address.Kunt u me naar dit brengen?  
5.I think this is my seat.Ik denk dat dat plaats is.  
6.Capital cities are big and noisy.De hoofdsteden zijn groot en .  
7.Please show it to me on the map.Kunt u mij dat de kaart aanwijzen?  
8.to set out forop weg  
9.in the mountainsin gebergte  
10.to mailposten / op post doen  
11.to send for the doctorde halen  
12.to win by seven goals to five 7-5 winnen  
13.How heavy is the package?Hoe zwaar is pakket?  
14.The fifth month is May.De vijfde maand is .  
15.the motherde