50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


07/01/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.at Easter påske  
2.neither do Iikkje eg  
3.Please repeat.Sei det ein gong , er du snill.  
4.to not feel likeå ikkje lyst  
5.on the staircase  
6.I have a sweater.Eg har genser.  
7.to switch the light onå skru på  
8.Would you like that with rice? du ha ris til?  
9.Isn't it? sant?  
10.it hurts meeg er for det / det gjer meg vondt  
11.in a fortnight / in two weeks (am.)om dagar  
12.to beg pardon be om tilgjeving  
13.I always have back pain. har alltid vondt i ryggen.  
14.Please speak slowly.Kan du snakke sakte?  
15.at 5 in the eveningklokka om ettermiddagen