50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


09/28/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.What are the fees?Jak są opłaty?  
2.to sleep soundlyspać  
3.May I have the check?Czy mogę o rachunek?  
4.from left to rightz lewa na  
5.I’m not working today.Dzisiaj pracuję.  
6.to get into the carwsiadać do samochodu /  
7.in my opinionmoim zdaniem / według  
8.At the zooW  
9.See what time it is by your watch!Popatrz na zegarek, jest godzina!  
10.less and less mniej  
11.London is a capital city.Londyn stolicą.  
12.Where is the next gas station?Gdzie jest najbliższa stacja ?  
13.45 [forty-five]45 [czterdzieści ]  
14.Spring, summer,wiosna, ,  
15.for sale / to be sold sprzedaż