50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


09/26/2021
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Turn on the radio!Włącz !  
2.I would like a room with a bathroom.Chciałbym / Chciałabym z łazienką.  
3.I need pens and markers.Potrzebuję i flamastry.  
4.Can I have some lemon, please?Proszę przynieść trochę cytryny.  
5.Please get / call me a taxi. zamówić mi taksówkę.  
6.It is sunny. słonecznie.  
7.It is hot today. jest gorąco.  
8.Stay in bed for 3 days.Proszę leżeć trzy w łóżku.  
9.How do you do? / How are you?Jak się czuje?  
10.on the wrong sidepo stronie  
11.I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables.Chcę iść supermarketu, kupić owoce i warzywa.  
12.something else innego  
13.See me tomorrow!Proszę przyjść do mnie !  
14.I’d like some mixed vegetables.Chciałbym / Chciałabym jarzyn.  
15.The heating isn't working properly. nie funkcjonuje.