50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


12/09/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.I want to wash my hands.As să-mi spăl mâinile.  
2.at the age of fiftyla vârsta de cincizeci ani / în vârstă de cincizeci de ani  
3.What a piece / stroke of good luck! noroc!  
4.I learn English. învăţ engleză.  
5.I have a camera. un aparat foto.  
6.I drink tea.Eu beau .  
7.I’d like a tea. un ceai.  
8.I have a kiwi and a melon.Eu am un kiwi şi un .  
9.Where is the tourist information office? este biroul de informaţii pentru turişti?  
10.We’re looking for a butcher shop. o măcelărie.  
11.to pay a visit to someonea întoarce vizita  
12.I am currently reading this book.Eu tocmai această carte.  
13.Go to the harbour / harbor (am.).Mergeţi port.  
14.62 [sixty-two]62 [ şi doi]  
15.The eighth month is August.A opta lună august.