50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Básico:


07/01/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Ir a la prueba:

0/15

¡Haz click en una palabra!
1.¿Le gusta nuestro país / nuestra ciudad?Харесва Ви при нас?  
2.Abra este paquete.Отворете този пакет / .  
3.Aquí está mi guitarra.Това моята китара.  
4.Tomar un bañoизкъпвам  
5.Él habla varios idiomas.Той говори няколко .  
6.En el mercado пазара  
7.De noche / Por la nocheпрез  
8.¿Lleva el tren retraso?Влакът има ли ?  
9.Hace frío. е.  
10.Querría sacar dinero de mi cuenta.Бих искал / искала да изтегля пари от си.  
11.Tener fiebre температура  
12.Jugar a la pelota на топка  
13.Tener invitados / visitaимам  
14.¿Sube (usted) con el telesilla? ски лифта ли ще се качите?  
15.(Él) estará aquí de un momento a otroтой ще бъде всеки момент