50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Básico:


02/07/2023
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Ir a la prueba:

0/15

¡Haz click en una palabra!
1.¡Pon la radio!Włącz !  
2.Quisiera una habitación con baño.Chciałbym / Chciałabym z łazienką.  
3.(Yo) necesito bolígrafos y marcadores.Potrzebuję i flamastry.  
4.Tráigame un poco de limón.Proszę przynieść trochę cytryny.  
5.Por favor, pídame un taxi. zamówić mi taksówkę.  
6.Hace sol. słonecznie.  
7.Hace calor hoy. jest gorąco.  
8.Permanezca en la cama durante tres días.Proszę leżeć trzy w łóżku.  
9.¿Cómo está (usted)? / ¿Qué tal le va?Jak się czuje?  
10.Del lado equivocadopo stronie  
11.Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras.Chcę iść supermarketu, kupić owoce i warzywa.  
12.Otra cosa / Algo distinto innego  
13.¡Venga a mi casa mañana!Proszę przyjść do mnie !  
14.Querría un plato de verduras.Chciałbym / Chciałabym jarzyn.  
15.La calefacción no funciona. nie funkcjonuje.