50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Básico:


10/02/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Ir a la prueba:

0/15

¡Haz click en una palabra!
1.Tomar su medicina / Tomar su remedioa-si lua  
2.Tú estudias español.Tu înveţi .  
3.¿Tienes una toalla? un prosop?  
4.Hoy tenemos tiempo. avem timp.  
5.¿Viene (usted) mucho por aquí? adesea aici?  
6.Es muy amable de su parteasta e foarte amabil din dumneavoastră  
7.No, en absoluto.Nu, absolut .  
8.La ducha no funciona. nu funcţionează.  
9.Estaba a punto de irme voiam să plec  
10.¿Está libre esta silla? liber locul acesta?  
11.¿Cuántas veces?De ori?  
12.Me toca a míe rândul meu / eu sunt rând  
13.¿Dónde está el vestuario? este cabina de schimb?  
14.Julio, agosto, septiembre, , august, septembrie,  
15.(Él) entra en el cuarto intră în cameră