50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Básico:


05/23/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Ir a la prueba:

0/15

¡Haz click en una palabra!
1.Toda la ciudad şehir/kent  
2.Ese parque me gusta.Oradaki (şuradaki) hoşuma gidiyor.  
3.Hay que trabajarinsan çalışmak zorundadır / çalışması gerekir  
4.¿Dónde se pueden comprar sellos?Pul nereden alınabiliyor?  
5.Quiero comprar un libro. kitap satın almak istiyorum.  
6.Esta tarde öğleden sonra  
7.Me pregunto por quéneden diye kendi soruyorum  
8.Un trimestreçeyrek yıl / yılın dörtte biri / dörtte bir  
9.¿Vamos a los grandes almacenes / la tienda por departamento (am.)?Bir alışveriş merkezine gidelim ?  
10.Yo le enseño.Size .  
11.Tengo calorbana sıcak geliyor  
12.Quiero algo más barato.Daha ucuz bir şey .  
13.¿Ves aquel pueblo allá?Oradaki köyü görüyor ?  
14.¡Exacto! / ¡Eso es!Doğru! / Bu ! Oldu!  
15.Ha habido un accidente.Bir kaza .