50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Lihtne:


01/31/2023
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Katsetama:

0/15

Vajutage sõnal!
1.Kas siin saab paati laenutada?Can one a boat here?  
2.Teie hääldus on päris hea.Your pronunciation is good.  
3.väheke kannatusta patience  
4.Te võite ka trammiga minna.You can also take the .  
5.Jaanuar, veebruar, märts,January, February, ,  
6.Sul on suurt kohvrit vaja!You need a big !  
7.tunnis olemato be school  
8.Kus asub loss?Where the castle?  
9.See aed seal meeldib mulle.I like garden.  
10.Ma tulen kohe.I''m just !  
11.Mul on linnakaarti vaja.I need a city .  
12.Ära passi unusta! forget your passport!  
13.Ma sooviksin autot üürida.I like to rent a car.  
14.Arst tuleb kohe.The doctor is on his .  
15.Kas vesi on soe?Is the water ?