50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Lihtne:


02/06/2023
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Katsetama:

0/15

Vajutage sõnal!
1.Te peate ootama. will have to wait.  
2.veel kord / uuestionce  
3.Selles riigis on liiga palju töötuid.There too many unemployed people in this country.  
4.Viige mind sellele aadressile.Drive to this address.  
5.Ma arvan, et see on minu koht.I think this my seat.  
6.Pealinnad on suured ja valjud.Capital cities are big and .  
7.Palun näidake seda mulle kaardil.Please show to me on the map.  
8.teele asumato set for  
9.mäestikusin the  
10.posti viima / panema mail  
11.laskma arsti kutsudato send for doctor  
12.võitma seisuga seitse viisto win by goals to five  
13.Kui raske on see pakk? heavy is the package?  
14.Viies kuu on mai.The month is May.  
15.emathe