50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Lihtne:


02/08/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Katsetama:

0/15

Vajutage sõnal!
1.Meie oleme siin.私達はここにい す。 
2.ülevalt から 
3.Ma olen juba aasta olnud töötu.もう一年も失 中です。 
4.ta õpib Berliinis ベルリンの大学で学んでいる 
5.Ta räägib inglise keelt. は英語を話します。 
6.Mis telekast tuleb?テレビでは何をやっていま か? 
7.Kus on ninasarvikud?サイは こですか? 
8.Kas teatrisse on veel pileteid?劇場のチケットはま ありますか? 
9.Tulete te Aasiast? アからこられたのですか? 
10.kasumiga ära müüma い利益で売却する 
11.vara hommikul 朝に 
12.paljud inimesedとても大勢の  
13.Mida täna õhtul kinos näidatakse?今夜は映画館 何をやっていますか? 
14.võib-olla はありえる 
15.Millal jõuab rong Amsterdami?列車は何時にアムステル ムに着きますか?