50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Lihtne:


10/02/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Katsetama:

0/15

Vajutage sõnal!
1.Te peate ootama.あなたは待たないと けません。 
2.veel kord / uuesti 一度 /新しく 
3.Selles riigis on liiga palju töötuid.この国は失業者が多す ます。 
4.Viige mind sellele aadressile.この住 までお願いします。 
5.Ma arvan, et see on minu koht.それ 私の席だと思いますが。 
6.Pealinnad on suured ja valjud.首都は きくてうるさいです。 
7.Palun näidake seda mulle kaardil.地図の上で見せ ください。 
8.teele asuma...は 発する 
9.mäestikus山脈  
10.posti viima / panema郵便 出す 
11.laskma arsti kutsuda医者を呼びにいかせ  
12.võitma seisuga seitse viis 5で勝つ 
13.Kui raske on see pakk? の重さは? 
14.Viies kuu on mai.五番目の は五月です。 
15.ema母 / お さん