50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Lihtne:


06/26/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Katsetama:

0/15

Vajutage sõnal!
1.Meie oleme siin. 们在这里。 
2.ülevalt  
3.Ma olen juba aasta olnud töötu.我失 已经一年了。 
4.ta õpib Berliinis 在 柏 林 上 大 学 
5.Ta räägib inglise keelt.他讲英 。 
6.Mis telekast tuleb? 视上演什么? 
7.Kus on ninasarvikud?犀牛都 哪里? 
8.Kas teatrisse on veel pileteid?剧院还有门 吗? 
9.Tulete te Aasiast? 自亚洲吗? 
10.kasumiga ära müüma卖 出 利 
11.vara hommikul  
12.paljud inimesed许 多  
13.Mida täna õhtul kinos näidatakse?今晚电影院上演什 ? 
14.võib-olla这 是 可 能 的 
15.Millal jõuab rong Amsterdami?火车什么时 到达阿姆斯特丹?