50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


12/04/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Vaše dokumete, molim.Vaše , molim.  
2.Film je bio interesantan.Film je interesantan.  
3.Htio / htjela bih voznu kartu za Madrid.Htio / htjela bih kartu za Madrid.  
4.Sutra je ponedjeljak.Sutra je .  
5.Molim Vas stol za ... osobe / osoba.Molim Vas sto ... osobe / osoba.  
6.pozvati policiju policiju  
7.Sobe za iznamljivanje za izdavanje  
8.na početku početku  
9.8 [osam]8 [ ]  
10.sinoć  
11.biti umoran umoran  
12.Pustime na miru!Pusti me na !  
13.Hoćemo li ići u planine?Hoćemo ići u planine?  
14.Ja rado jedem kukuruz.Ja jedem kukuruz.  
15.sedam, osam, devet , osam, devet