50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


08/08/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Može li se ovdje posuditi čamac?Est-ce peut louer un bateau ici?  
2.Vaš izgovor je sasvim dobar. prononciation est très bonne.  
3.nešto malo strpljenjaun peu de  
4.Možete također uzeti tramvaj.Vous pouvez aussi prendre le .  
5.Siječanj, veljača, ožujak,Janvier, février, ,  
6.Trebaš veliki kofer!Tu as d’une grande valise!  
7.Imati nastavu cours  
8.Gdje je dvorac? est le château?  
9.Sviđa mi se onaj vrt tamo. jardin me plaît.  
10.Odmah dolazim!J’arrive de suite!  
11.Trebam plan grada.J’ai besoin d’un de la ville.  
12.Ne zaboravi putovnicu!N’oublie pas passeport!  
13.Htio / htjela bih iznajmiti auto.Je voudrais une voiture.  
14.Liječnik dolazi odmah.Le docteur arriver.  
15.Je li voda topla?Est-ce que l’eau est ?