50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


07/01/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.bez ijedne sumnje / nesumnjivotanpa  
2.13 [trinaest]13 [tiga ]  
3.Kada završava (turistički) obilazak?Kapan acaranya ?  
4.31 [trideset i jedan]31 [tiga puluh ]  
5.Gdje je WC / toalet? WC-nya?  
6.Tražimo ljekarnu. mencari sebuah apotek.  
7.prema naprijed / naprijed depan / maju  
8.Trebam dvokrevetnu sobu. butuh kamar untuk dua orang.  
9.čistiti / pospremiti  
10.Film je sasvim nov.Filmnya sangat baru.  
11.vjerojatno on danas neće doćiMungkin ini dia tidak datang  
12.12 [dvanaest]12 [ belas]  
13.Gume su crne. berwarna hitam.  
14.Dolje je podrum.Di bawah adalah ruang bawah .  
15.Mislim da je ružno.Saya rasa itu .