50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


08/12/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Kada smo na granici?国境にはいつ着き すか? 
2.5 [pet]5 [
3.Koliko dugo ste već bolesni?もうどのくらい病気なん すか。 
4.Tri i petnaest je.今は三時十五 です。 
5.Kada počinje prikazivanje? 演は何時ですか? 
6.Molim Vas, dajte mi novac u malim apoenima.小額 幣でお願いします。 
7.pijem radje kavu私はコーヒーを飲むほうが きだ 
8.Gdje je baterija? はどこですか? 
9.Hoću kupiti novine.新聞を買い いです。 
10.Trebam pisaći stol i police.机と棚 要ります。 
11.njemačka povijestドイツ 歴史 
12.Tamo je restoran.あそ にレストランがあります。 
13.dobro se osjećati 分がいい 
14.nerijetko しくない 
15.Gdje su pingvini?ペンギンはどこです ?