50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


07/01/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Htio / htjela bih oprati ruke.Jeg ville få vaske hendene.  
2.u dobi od pedeset godinai en av femti år  
3.Kakva sreća!For et !  
4.Učim engleski.Jeg lærer .  
5.Imam foto-aparat. har et fotoapparat.  
6.Ja pijem čaj.Jeg drikker .  
7.Htio / htjela bih čaj.Jeg gjerne ha en te.  
8.Imam kivi i lubenicu.Jeg har en kiwi og en .  
9.Gdje je turistički ured?Hvor er ?  
10.Tražimo mesnicu.Vi leter etter en .  
11.posjetiti kogaå avlegge besøk hos noen  
12.Upravo čitam ovu knjigu.Jeg holder på å lese denne .  
13.Idite do luke. havna.  
14.62 [šezdeset i dva]62 [ ]  
15.Osmi mjesec je kolovoz.Den åttende er august.